A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2023. január 30.,

hétfő


 

15. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet
A belügyi ágazathoz tartozó egyes szervek feladatainak és megnevezésének változásáról
412
20/2023. (I. 30.) Korm. rendelet
A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
417
21/2023. (I. 30.) Korm. rendelet
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt való eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások veszélyhelyzet ideje alatti részletszabályairól
417
2/2023. (I. 30.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveket érintő, egyes humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
421
1/2023. JEH határozat
A végrehajtási eljárásban a felek személyében a végrehajtható okirat kiállítását megelőzően bekövetkezett, de az azt követően észlelt változás esetén a jogutódlás megállapításáról
503
1014/2023. (I. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-1.4.5-20-2020-00001 azonosító számú, „Fókuszban a gyermek” című projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
506
1015/2023. (I. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosító számú, „Jobb, mint az Otthon” Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar Megyében című projekt támogatásának növeléséről
508

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.