A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369724. látogatója

Budapest

2023. október 16.,

hétfő


 

147. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
469/2023. (X. 16.) Korm. rendelet
A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
7996
46/2023. (X. 16.) MNB rendelet
A "Deák Ferenc" ezüst emlékérme kibocsátásáról
7997
47/2023. (X. 16.) MNB rendelet
A "Deák Ferenc" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
7999
57/2023. (X. 16.) AM rendelet
Egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
8001
19/2023. (X. 16.) ÉKM rendelet
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról
8030
10/2023. (X. 16.) KIM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
8031
3/2023. (X. 16.) TFM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról
8083
Knk.II.39.097/2023/3. számú végzés
A Kúria népszavazási ügyben hozott végzése
8089
1445/2023. (X. 16.) Korm. határozat
Ingatlan ingyenes tulajdonba adásához szükséges intézkedésekről
8091
1446/2023. (X. 16.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek megítélt támogatásának és összköltségének növeléséről, valamint a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 azonosító számú projekt keretében az ingatlanvásárlás költségtípusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről
8093
1447/2023. (X. 16.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Kormánybizottságról szóló 1102/2023. (III. 29.) Korm. határozat visszavonásáról
8096
1448/2023. (X. 16.) Korm. határozat
A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet logisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó MACS Ipari Park vasútállomás mellett megvalósuló Konténerterminál üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés előkészítéséről és az egy fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1023/2023. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
8096
1449/2023. (X. 16.) Korm. határozat
Mórahalom és térsége öntözésfejlesztési projekt befejezésének forrásbiztosításáról
8098
1450/2023. (X. 16.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.4-15-2020-00006 azonosító számú, „Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
8098
1451/2023. (X. 16.) Korm. határozat
A Szeged megyei jogú város belterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
8100

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.