A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372065. látogatója

Budapest

2023. október 5.,

csütörtök


 

142. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
453/2023. (X. 5.) Korm. rendelet
A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
7883
454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
7884
455/2023. (X. 5.) Korm. rendelet
Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról szóló 70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
7885
456/2023. (X. 5.) Korm. rendelet
A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről
7889
457/2023. (X. 5.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
7895
458/2023. (X. 5.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
7895
459/2023. (X. 5.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazott eltérő rendelkezéseiről
7896
460/2023. (X. 5.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
7897
461/2023. (X. 5.) Korm. rendelet
A háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő betáplálásának lehetősége ideiglenes felfüggesztésének megszüntetéséről és a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet végrehajtásának szabályairól szóló 112/2023. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
7898
462/2023. (X. 5.) Korm. rendelet
Magyarország munkaerőpiacának és lakosságának védelmét szolgáló veszélyhelyzeti intézkedésekről
7900
18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelet
A minimális építőipari rezsióradíj 2023. évi mértékéről
7901
1424/2023. (X. 5.) Korm. határozat
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezet előirányzatával kapcsolatos intézkedésekről
7903
1425/2023. (X. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központnak a VP1-1.2.1-23 kódszámú, „Bemutató üzemek támogatása” című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról
7905
1426/2023. (X. 5.) Korm. határozat
A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról
7905
1427/2023. (X. 5.) Korm. határozat
Egyes határon túli egyházi beruházásokhoz szükséges támogatásokról szóló 1598/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
7905
1428/2023. (X. 5.) Korm. határozat
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
7906
1429/2023. (X. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2. azonosító jelű felhívás keretében új projekt nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
7911
1430/2023. (X. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.3. azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
7912
1431/2023. (X. 5.) Korm. határozat
A Napenergia Plusz Programról
7915
1432/2023. (X. 5.) Korm. határozat
Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról
7915

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.