A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372074. látogatója

Budapest

2023. október 4.,

szerda


 

141. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet
A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól
7848
451/2023. (X. 4.) Korm. rendelet
Egyes juttatások adózásának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól
7861
452/2023. (X. 4.) Korm. rendelet
A jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
7861
21/2023. (X. 4.) EM rendelet
A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet módosításáról
7864
22/2023. (X. 4.) AB határozat
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 276. § (8) bekezdés „– tanácskozási joggal –” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
7866
1423/2023. (X. 4.) Korm. határozat
Az Integritás Hatóság 2022. évre vonatkozó éves elemző integritásjelentésében megfogalmazott megállapításokkal kapcsolatos kormányzati álláspontról
7878
86/2023. (X. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
7878
87/2023. (X. 4.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának megbízatása megszűnésének megállapításáról és új tagjainak megbízásáról
7879

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.