A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369725. látogatója

Budapest

2023. október 3.,

kedd


 

140. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
446/2023. (X. 3.) Korm. rendelet
Veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről
7830
447/2023. (X. 3.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek módosításáról
7831
448/2023. (X. 3.) Korm. rendelet
A pilótanélküli légijármű-védelem veszélyhelyzeti intézkedéseiről
7832
449/2023. (X. 3.) Korm. rendelet
Az ingatlanalapok befektetési jegyeinek visszaváltásáról
7834
44/2023. (X. 3.) MNB rendelet
Az "Erdélyi kopó" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
7835
45/2023. (X. 3.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról
7837
1/2023. (X. 3.) OAH rendelet
Az Országos Atomenergia Hivatal elnöke által alapított és adományozható Gyimesi Zoltán-díjról
7839
14/2023. (X. 3.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet, valamint a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról
7842
209/2023. (X. 3.) KE határozat
Rektori megbízásról
7845

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.