A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369725. látogatója

Budapest

2023. szeptember 29.,

péntek


 

139. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2023. (IX. 29.) SZTFH rendelet
Az önálló bírósági végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtó-helyettesek kötelező szakmai továbbképzéséről
7792
19/2023. (IX. 29.) EM rendelet
Gázárszabályozással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
7795
20/2023. (IX. 29.) EM rendelet
A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
7816
27/2023. (IX. 29.) GFM rendelet
A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
7825
1421/2023. (IX. 29.) Korm. határozat
A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
7827
1422/2023. (IX. 29.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
7827

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.