A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370440. látogatója

Budapest

2023. szeptember 27.,

szerda


 

136. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi LXI. törvény
Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról
7728
441/2023. (IX. 27.) Korm. rendelet
A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
7736
442/2023. (IX. 27.) Korm. rendelet
Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról
7737
42/2023. (IX. 27.) MNB rendelet
A hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról
7738
56/2023. (IX. 27.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
7739
41/2023. (IX. 27.) BM rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az emelt biztonságú pszichiátriai ellátással összefüggő módosításáról
7746
24/2023. (IX. 27.) GFM rendelet
A csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet módosításáról
7750
Köf.5017/2023/7. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
7757
207/2023. (IX. 27.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
7762
1416/2023. (IX. 27.) Korm. határozat
A Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről
7762
1417/2023. (IX. 27.) Korm. határozat
A magyar–török közös kulturális évad 2024. évi megrendezésének előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
7763

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.