A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369724. látogatója

Budapest

2023. szeptember 21.,

csütörtök


 

133. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
431/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet
A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
7604
432/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi hatósági szerződésről
7604
433/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
7605
434/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7608
435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet
A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet, továbbá a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
7610
436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól
7616
437/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárás során a telekalakítás veszélyhelyzeti szabályairól
7617
438/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
7618
439/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
7618
26/2023. (IX. 21.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendeletnek a 2023. évi felhasználási szabályok megállapításával összefüggő módosításáról
7620
40/2023. (IX. 21.) BM rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról
7630
17/2023. (IX. 21.) EM rendelet
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosításáról
7661
18/2023. (IX. 21.) EM rendelet
A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
7662
17/2023. (IX. 21.) ÉKM rendelet
A veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
7664
13/2023. (IX. 21.) IM rendelet
A közjegyzői tevékenységet érintő igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
7667
5/2023. (IX. 21.) KKM rendelet
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet módosításáról
7678
195/2023. (IX. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról
7679
196/2023. (IX. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról
7679
197/2023. (IX. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról
7680
198/2023. (IX. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról
7680
199/2023. (IX. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról
7681
200/2023. (IX. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról
7681
201/2023. (IX. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról
7682
202/2023. (IX. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
7682
203/2023. (IX. 21.) KE határozat
Alkotmánybírói tisztség betöltése alatt szünetelő bírói szolgálati viszony felmentéssel történő megszűnéséről
7683
204/2023. (IX. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7683
205/2023. (IX. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7684
206/2023. (IX. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7684
1402/2023. (IX. 21.) Korm. határozat
Egészségügyieszköz-adomány Ukrajna részére történő biztosításáról
7685
1403/2023. (IX. 21.) Korm. határozat
A Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz módosításáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról
7688
1404/2023. (IX. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról szóló 1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról
7688
1405/2023. (IX. 21.) Korm. határozat
A Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról szóló 1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat módosításáról
7689
1406/2023. (IX. 21.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
7689
1407/2023. (IX. 21.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2023. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
7696
1408/2023. (IX. 21.) Korm. határozat
Egyes önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról
7698
1409/2023. (IX. 21.) Korm. határozat
Az európai segélyhívószámra épülő új Egységes Segélyhívó Rendszer – ESR112 Hívásfogadó Rendszer megújításához szükséges forrás biztosításáról
7698
1410/2023. (IX. 21.) Korm. határozat
A Szeged-Rendező–Röszke–országhatár vasútvonal rekonstrukció részbeni előteljesítésének megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
7699
1411/2023. (IX. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a VP1-1.2.1-23 kódszámú, „Bemutató üzemek támogatása” című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról
7699
1412/2023. (IX. 21.) Korm. határozat
A Szeged megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1200/2023. (V. 17.) Korm. határozat módosításáról
7700
1413/2023. (IX. 21.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, valamint a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00006 és a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00002 azonosító számú projekt keretében az ingatlanvásárlás költségtípusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről
7701
81/2023. (IX. 21.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
7705

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.