A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. szeptember 14.,

csütörtök


 

130. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
428/2023. (IX. 14.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
7525
429/2023. (IX. 14.) Korm. rendelet
Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
7528
40/2023. (IX. 14.) MNB rendelet
A "Lovarda" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
7543
4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet
A felügyeleti díjról szóló 7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet, valamint a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról
7545
38/2023. (IX. 14.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletnek az online térben elkövetett bűncselekmények felderítésére specializálódott egység felállítása érdekében szükséges módosításáról
7547
39/2023. (IX. 14.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet és a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról
7555
16/2023. (IX. 14.) EM rendelet
A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
7567
1/2023. (IX. 14.) EUM rendelet
Az európai uniós ügyekért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról
7568
1391/2023. (IX. 14.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról
7570
1392/2023. (IX. 14.) Korm. határozat
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 2. Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
7571
1393/2023. (IX. 14.) Korm. határozat
A Hungary Helps Program keretében az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, az Etióp Katolikus Egyház és a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház projektjeinek támogatásáról szóló 1381/2019. (VI. 26.) Korm. határozat módosításáról
7571
1394/2023. (IX. 14.) Korm. határozat
A Szent Jánosról elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend Magyar Tagozata rendi központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről
7572
1395/2023. (IX. 14.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, "Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című kiemelt projekt többletforrásairól
7572
1396/2023. (IX. 14.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2023-00168 azonosító számú, "A Soproni Egyetem épületgépészeti rendszereinek biomassza hőtermelés alapú ellátásának kiépítése" című projekt költségnövekmény igényének támogatásáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
7574
1397/2023. (IX. 14.) Korm. határozat
A Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
7576
1398/2023. (IX. 14.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.3-15-2016-00001 azonosító számú, "Élményteli gyógyhely: Bükfürdő" című projekt támogatásának növeléséről
7578
1399/2023. (IX. 14.) Korm. határozat
A Budapest XXIII. kerület és a Gyál város közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
7580
78/2023. (IX. 14.) ME határozat
A Magyar–Iraki Vegyes Bizottság a Gazdasági, Kereskedelmi, Tudományos és Műszaki Együttműködésért magyar társelnökének kinevezéséről
7581
79/2023. (IX. 14.) ME határozat
Főispánok kinevezéséről
7581
80/2023. (IX. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
7582

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.