A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. szeptember 13.,

szerda


 

129. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
426/2023. (IX. 13.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
7456
427/2023. (IX. 13.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
7456
13/2023. (IX. 13.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
7458
14/2023. (IX. 13.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 13/2022. (XI. 18.) MEKH rendelet módosításáról
7459
53/2023. (IX. 13.) AM rendelet
Az Ukrajnából származó kukorica megnövekedett behozatala miatt a mezőgazdasági termelőket érintő gazdasági veszteség kompenzációjáról
7460
54/2023. (IX. 13.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről
7463
7/2023. (IX. 13.) PM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, a képesítési előírásokról, valamint a munkaköri pótlékról szóló 21/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
7519
194/2023. (IX. 13.) KE határozat
Állami kitüntetés adományozásáról
7520
1390/2023. (IX. 13.) Korm. határozat
A nemzeti joghatóságon kívül eső területek tengeri biológiai sokféleségének megőrzéséről és fenntartható hasznosításáról szóló, az ENSZ Tengerjogi Egyezménye keretében létrejövő Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
7520
76/2023. (IX. 13.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról
7521
77/2023. (IX. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron átvezető, árvízvédelmi töltéseken kiépítendő, kerékpáros infrastruktúra kapcsolatokról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
7521

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.