A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372073. látogatója

Budapest

2023. szeptember 12.,

kedd


 

128. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
38/2023. (IX. 12.) MNB rendelet
A kötelező jegybanki tartalék kapcsán alkalmazandó kamatmértékekről
7444
39/2023. (IX. 12.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról
7445
25/2023. (IX. 12.) MK rendelet
A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról
7447
52/2023. (IX. 12.) AM rendelet
A 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 33/2022. (X. 14.) AM rendelet módosításáról
7449
37/2023. (IX. 12.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2024. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
7450
20/2023. (IX. 12.) HM rendelet
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
7452
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
7453
1/2023. (IX. 12.) EM határozat
Egyes hulladékgazdálkodási tárgyú jogszabályi rendelkezések hatálybalépése napjának megállapításáról
7454

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.