A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372068. látogatója

Budapest

2023. szeptember 5.,

kedd


 

125. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
422/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztésekről szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
7381
423/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7382
424/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet
A földek vonatkozásában gyakorolható elővásárlási jognak a veszélyhelyzet ideje alatti különös szabályairól
7384
425/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
7384
50/2023. (IX. 5.) AM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól
7385
36/2023. (IX. 5.) BM rendelet
A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
7411
17/2023. (IX. 5.) HM rendelet
A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról
7414
6/2023. (IX. 5.) PM rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
7415
177/2023. (IX. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
7419
178/2023. (IX. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
7419
179/2023. (IX. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
7420
180/2023. (IX. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
7420
181/2023. (IX. 5.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
7421
182/2023. (IX. 5.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról
7421
183/2023. (IX. 5.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról
7422
184/2023. (IX. 5.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról
7422
185/2023. (IX. 5.) KE határozat
Csapatzászló adományozásáról
7423
186/2023. (IX. 5.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
7423
187/2023. (IX. 5.) KE határozat
Rektori megbízás megszűnésének megállapításáról
7424
1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat
Egyes budapesti és vidéki közösségi fejlesztésekről szóló Korm. határozatok módosításáról és visszavonásáról
7424

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.