A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372065. látogatója

Budapest

2023. augusztus 31.,

csütörtök


 

124. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
415/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
7335
416/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
7336
417/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
7343
418/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7345
419/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7346
420/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint az egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról szóló 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
7353
421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
7354
24/2023. (VIII. 31.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya esetében a technikai ellenőrzés szabályairól
7356
35/2023. (VIII. 31.) BM rendelet
A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról
7358
8/2023. (VIII. 31.) KIM rendelet
A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítéséért fizetendő díjakról
7362
9/2023. (VIII. 31.) KIM rendelet
A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról
7363
1385/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az elektromobilitás elterjedésének ösztönzéséről
7365
1386/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá címrendi kiegészítésről és módosításról
7366
1387/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról
7376
1388/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat
A GSM-R távközlési rendszer kiépítése – 2. ütem című projekt érdekében szükséges forrásbiztosításról és egyéb kormányzati intézkedésekről
7376

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.