A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372074. látogatója

Budapest

2023. augusztus 30.,

szerda


 

123. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról
7120
402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
7180
403/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
Egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
7220
404/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A Honvédelem tantárgy bevezetésével kapcsolatos, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvénytől eltérő veszélyhelyzeti rendelkezésekről
7229
405/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A honvédelem tantárgy bevezetésével kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
7230
406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
Egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
7231
407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről
7244
408/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésekkel összefüggő kártalanításról
7245
409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A közlekedési tárgyú törvények módosításával összefüggő közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
7247
410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A közlekedési hatósági jogalkalmazással, valamint a közlekedési vizsgáztatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
7264
411/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
Közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
7268
412/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
Egyes köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésével kapcsolatos egyes beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
7271
413/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
7280
414/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
7280
22/2023. (VIII. 30.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, valamint időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról
7286
23/2023. (VIII. 30.) MK rendelet
A lakossági ügyfelek megtakarítására vonatkozó pénzügyi edukációs figyelemfelhívásról szóló 209/2023. (V. 31.) Korm. rendelet végrehajtásáról
7289
5/2023. (VIII. 30.) MvM rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról
7290
16/2023. (VIII. 30.) ÉKM rendelet
A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
7292
21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet
A villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól
7294
22/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosításáról
7318
23/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet
A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
7319
16/2023. (VIII. 30.) HM rendelet
Honvédelmi miniszteri rendeleteknek a Magyar Honvédség feltöltöttsége növelését szolgáló intézkedésekkel összefüggő módosításáról
7320
5/2023. (VIII. 30.) PM rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról
7321
175/2023. (VIII. 30.) KE határozat
Rektori megbízásról
7322
176/2023. (VIII. 30.) KE határozat
Bíró felmentéséről
7322
1379/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat
A Magyar Telekom Nyrt. és a Kormány által kiadandó, „Magyarország Digitális Átalakításáért” elnevezésű közös nyilatkozatról
7323
1380/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat
A 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozat módosításáról
7323
1381/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
7325
1382/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2017-00036 azonosító számú, „Püspökladány–Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítése és Szajol–Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése” című nagyprojekt költségeinek átütemezéséről, a 2023. december 31. után felmerülő költségek fedezetének biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
7327
1383/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat
A Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS IV.) multilaterális oktatási megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7329
1384/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat
Az agrárhitelezés kapcsán szükséges intézkedésekről
7329
72/2023. (VIII. 30.) ME határozat
A Magyar–Argentin Gazdasági Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről
7330
73/2023. (VIII. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
7330
74/2023. (VIII. 30.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
7331
75/2023. (VIII. 30.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
7331

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.