A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369730. látogatója

Budapest

2023. augusztus 24.,

csütörtök


 

121. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
394/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
7005
395/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
7005
396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet
A kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről
7007
397/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
7015
398/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Gazdaságfejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról
7017
399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet
A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről
7018
400/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
7033
20/2023. (VIII. 24.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai és rendvédelmi igazgatási alkalmazottai illetményének és egyéb juttatásainak, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai ruházati ellátmányának megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
7034
21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2023. (II. 3.) MK rendelet módosításáról
7047
49/2023. (VIII. 24.) AM rendelet
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet módosításáról
7051
32/2023. (VIII. 24.) BM rendelet
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról
7053
33/2023. (VIII. 24.) BM rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek innovatív diagnosztikai és terápiás eljárások finanszírozásával összefüggő módosításáról
7054
34/2023. (VIII. 24.) BM rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
7061
14/2023. (VIII. 24.) ÉKM rendelet
Az építési és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről
7090
15/2023. (VIII. 24.) ÉKM rendelet
A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet hatályon kívül helyezéséről
7096
19/2023. (VIII. 24.) GFM rendelet
Az Általános Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
7096
20/2023. (VIII. 24.) GFM rendelet
A Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlói kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
7097
7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet
A 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről
7098
174/2023. (VIII. 24.) KE határozat
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
7100
1376/2023. (VIII. 24.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
7101
1377/2023. (VIII. 24.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
7105
1378/2023. (VIII. 24.) Korm. határozat
A fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos további feladatokról
7109

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.