A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372066. látogatója

Budapest

2023. augusztus 18.,

péntek


 

118. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
12/2023. (VIII. 18.) MEKH rendelet
Egyes energiahatékonysági tárgyú MEKH rendeletek módosításáról
6852
46/2023. (VIII. 18.) AM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2023. évi finanszírozásának szabályairól
6854
47/2023. (VIII. 18.) AM rendelet
Az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM rendelet módosításáról
6863
48/2023. (VIII. 18.) AM rendelet
A harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról szóló 3/2020. (II. 28.) AM rendelet módosításáról
6864
17/2023. (VIII. 18.) GFM rendelet
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
6865
18/2023. (VIII. 18.) GFM rendelet
A FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
6876
157/2023. (VIII. 18.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjai megbízatása megszűnésének megállapításáról és ismételt kinevezéséről
6877
158/2023. (VIII. 18.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről
6878
159/2023. (VIII. 18.) KE határozat
Vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről és dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről
6878
160/2023. (VIII. 18.) KE határozat
Vezérezredes rendfokozatba történő előléptetésről
6879
161/2023. (VIII. 18.) KE határozat
Rektori megbízásról
6879
162/2023. (VIII. 18.) KE határozat
Rektori megbízásról
6880
163/2023. (VIII. 18.) KE határozat
Bíró felmentéséről
6880
70/2023. (VIII. 18.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6881

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.