A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. augusztus 14.,

hétfő


 

117. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
382/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról
6767
383/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok bérleti szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról
6770
384/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi további egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásról
6771
385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A hatékonyabb jogérvényesítéssel összefüggő intézkedésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
6772
386/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Vagyongazdálkodással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
6787
387/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A tokaji TV-torony és libegő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről
6791
388/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet és a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
6792
389/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
6793
390/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6794
391/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
6795
392/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
6797
393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Közlekedési közigazgatási bírságokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
6801
29/2023. (VIII. 14.) BM rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
6841
13/2023. (VIII. 14.) ÉKM rendelet
Az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványról
6842
1373/2023. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az egészségügyben dolgozók 2023. évi béremelése érdekében szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
6846
1374/2023. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot érintő részleges jogutódlás többletfeladatai fedezetének, valamint egyes minisztériumi elhelyezést érintő ingatlanüzemeltetési feladatok fedezetének biztosításáról
6847
69/2023. (VIII. 14.) ME határozat
A Vasúti Igazgatási Szerv vezetője megbízatásának megszűnéséről
6850

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.