A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372067. látogatója

Budapest

2023. augusztus 10.,

csütörtök


 

116. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
375/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságon regionális igazgatóság létrehozásáról
6612
376/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet
A „BOGNÁR-VIN” Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” és a MIRACLE NEXT Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
6613
377/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet
A halottvizsgálattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
6614
378/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
6635
379/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6636
380/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
6636
381/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet
A honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó előírások veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
6638
28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
6640
156/2023. (VIII. 10.) KE határozat
Határozott időre szóló dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről
6669
1372/2023. (VIII. 10.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
6669

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.