A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372066. látogatója

Budapest

2023. augusztus 3.,

csütörtök


 

113. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
363/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet
A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet létrehozásáról szóló, 2001. április 3-i Megállapodás székhelyváltozást érintő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
6451
364/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
6453
365/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
6458
366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6477
367/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet
Egyes köznevelési intézmények veszélyhelyzeti működési rendjéről
6484
27/2023. (VIII. 3.) BM rendelet
Egyes szociális, gyermekvédelmi és társadalmi felzárkózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6486
12/2023. (VIII. 3.) ÉKM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
6491
6/2023. (VIII. 3.) KIM rendelet
A műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet módosításáról
6498
17/2023. (VIII. 3.) AB határozat
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 75/C. § (3) bekezdés „– a lehetséges mértékben –” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
6499
18/2023. (VIII. 3.) AB határozat
A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szerinti elzárás alaptalan sorra kerülésével kapcsolatos mulasztás megállapításáról
6512
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
6527
145/2023. (VIII. 3.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6528
146/2023. (VIII. 3.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6528
147/2023. (VIII. 3.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6529
148/2023. (VIII. 3.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6530
149/2023. (VIII. 3.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6530
150/2023. (VIII. 3.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6531
151/2023. (VIII. 3.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6531
152/2023. (VIII. 3.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6532
1355/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat
A közszolgálati ellenőrzések 2023. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről
6532
1356/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat
Az Élelmiszeripar Bajnokai Programról
6533
1357/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat
A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
6533
1358/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00060 azonosító számú, „Szociális lakhatási lehetőségek javítása Kunágota településen” című projekt támogatásának további növeléséről
6535
1359/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.3. azonosító jelű felhívás keretében új projekt nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6537
1360/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2. azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6539
1361/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Végrehajtás Operatív Program Plusz kereteiben kiegészítő forrás biztosításáról a fejlesztéspolitikai intézményrendszer finanszírozásához
6542
1362/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Horpács község közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
6543
1363/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Nyíradony közigazgatási területén fekvő, a Nyíradonyi Technológiai Park fejlesztéséhez szükséges földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
6544
1364/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Püspökladány város közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
6544

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.