A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. július 31.,

hétfő


 

112. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
357/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet
Az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzatának a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, valamint az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzata 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt Első Pótjegyzőkönyvének, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt Második Pótjegyzőkönyvének és a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt Harmadik Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről
6280
358/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
6389
359/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet
Egyes államháztartási szabályoknak a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt költségvetési támogatásokra vonatkozó, veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
6390
360/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
6391
361/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet
A villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről szóló 238/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokról
6392
362/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény eltérő alkalmazásáról
6397
15/2023. (VII. 31.) SZTFH rendelet
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága kiberbiztonsági feladataival összefüggő eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól
6399
16/2023. (VII. 31.) SZTFH rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről szóló 11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet módosításáról
6401
17/2023. (VII. 31.) SZTFH rendelet
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet módosításáról
6403
18/2023. (VII. 31.) SZTFH rendelet
A Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról szóló 5/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet, valamint a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló 16/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet módosításáról
6405
18/2023. (VII. 31.) MK rendelet
A háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 12/2023. (V. 19.) MK rendelet módosításáról
6410
12/2023. (VII. 31.) IM rendelet
A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet és a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról
6412
1338/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
A 2021–2024 években rendelkezésre álló CEF technikai segítségnyújtás projekt keretében megvalósuló, uniós szinten működő adatszolgáltató rendszer kialakításáról és fejlesztéséről
6414
1339/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
Egyes egyedi kormányhatározatoknak a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról
6414
1340/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
Egyes normatív kormányhatározatoknak a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról
6415
1341/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
Az állami fenntartású intézményekben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók kötelező kamarai tagdíjfizetési kötelezettségéhez kapcsolódó 2023. évi támogatásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról
6418
1342/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
Közútfejlesztési beruházások felülvizsgálatáról
6418
1343/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozott, „ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra” című projekt forrásszerkezetének módosításáról
6420
1344/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
A Nemzeti Digitális Állampolgárság Programban meghatározott célok első ütemének megvalósításához szükséges intézkedésekről és a vonatkozó források biztosításáról
6422
1345/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretében történő egyes konstrukciók megjelentetéséről
6423
1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
6424
1347/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, éves fejlesztési keretének módosításáról, valamint a TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 azonosítószámú projekt keretében az ingatlanvásárlás költségtípusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről
6432
1348/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
6439
1349/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nek a „Krízishelyzetre szóló támogatás” című, MAHOP-5.3.4-2023 azonosító számú és az „Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása” című, MAHOP-2.2-2016 azonosító számú felhívásokon való részvételéről
6439
1350/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
A „Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon (CEF projekt)” című projekt keretében megvalósuló megállás nélküli határátmenet és az arra építő gyorsított menetrend infrastrukturális feltételeinek biztosításához szükséges szerződésmódosítás és kiegészítő feladatok finanszírozásáról és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósítandó „Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon” tárgyú CEF projekt hazai társfinanszírozásának biztosításáról szóló 1733/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról
6440
1351/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
A makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges egyes további intézkedésekről
6442
1352/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
A Szeged megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő iparterület fejlesztésének támogatásáról
6443
1353/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
6446
1354/2023. (VII. 31.) Korm. határozat
A deregulációért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról
6446
64/2023. (VII. 31.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról
6446
65/2023. (VII. 31.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
6447

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.