A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369727. látogatója

Budapest

2023. július 27.,

csütörtök


 

111. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
345/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a védelem terén folytatott stratégiai szintű megerősített együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
6194
346/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről szóló 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
6204
347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
Veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról
6208
348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
Az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
6209
349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
Szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
6211
350/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
Igazságügyi tárgyú kormányrendeletek jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról
6217
351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
Egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladataiban bekövetkezett változások miatti módosításáról
6221
352/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, továbbá a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
6227
353/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
Az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet, továbbá az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
6230
354/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
6231
355/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
Az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról
6231
356/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6237
14/2023. (VII. 27.) SZTFH rendelet
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról
6239
17/2023. (VII. 27.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 9/2023. (IV. 27.) MK rendelet módosításáról
6242
44/2023. (VII. 27.) AM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
6242
5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet
Egyes felsőoktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6243
1319/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
Az Interreg VI-A NEXT Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Program finanszírozási megállapodásának elfogadásáról
6253
1320/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
Az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar képviseletről
6253
1321/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
Az Egyetemes Postaegyesület 4. Rendkívüli Kongresszusán képviselendő magyar tárgyalási álláspont kialakításáról
6254
1322/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz koordinációs és végrehajtási feladatait ellátó Miniszterelnökség és Miniszterelnöki Kabinetiroda humánkapacitás fejlesztésének finanszírozásáról
6255
1323/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
Egyes beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről, továbbá egyes kormányhatározatok visszavonásáról
6257
1324/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
A Magyar Corvin-lánc Testület és a Magyar Corvin-lánc Iroda működésével összefüggő egyes intézkedésekről
6258
1325/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
Az Országos Építésügyi Nyilvántartás részét képező e-tanúsítvány alkalmazás fejlesztésének támogatásáról
6258
1326/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
Az Országos Kerékpárosbarát Szolgáltatói Hálózathoz kapcsolódó védjegy bejelentéséről és a vonatkozó minősítési rendszerről
6259
1327/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
A bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó energiaár-növekedés 2023. évi második ütemű kompenzálásáról
6259
1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
Fejezetrendi és címrendi kiegészítésről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról
6260
1329/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi további egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásáról
6265
1330/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
6266
1331/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00128 azonosító számú, „A kiskőrösi Bem iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt összköltségének további növeléséről
6268
1332/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
A Milipol Zrt., az AEROPLEX Kft., a RÁBA Futómű Kft., valamint a HM Zrínyi Nonprofit Kft. támogatási kérelmének a GINOP Plusz-3.2.1-21 azonosító számú, „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című pályázaton való részvételéről
6270
1333/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
A GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében az ingatlanvásárlás költségtípusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről
6270
1334/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2019-00052 azonosító számú, „A MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztés – egységes szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása” című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
6272
1335/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
A Debrecen város víziközműinfrastruktúra-fejlesztéseinek előkészítéséről és megvalósításáról szóló 1177/2023. (IV. 28.) Korm. határozat módosításáról
6274
1336/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnak és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak a „Krízishelyzetre szóló támogatás” című, MAHOP-5.3.4-2023 azonosító számú felhíváson való részvételéről
6275
1337/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
A kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban Új tudásközpont „Campus” kialakításáról szóló 1805/2021. (XI. 16.) Korm. határozat módosításáról
6276
63/2023. (VII. 27.) ME határozat
Főispán felmentéséről
6276

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.