A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369724. látogatója

Budapest

2023. július 25.,

kedd


 

110. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. IdomSoft Zrt.-be történő beolvadásával összefüggő módosításáról
6110
339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
6113
340/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
6138
341/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet
A digitális oktatás-innovációs és képzési központ létrehozásáról és feladatairól, továbbá a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
6138
342/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet
A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
6140
343/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet
Az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
6141
344/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet
A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6143
33/2023. (VII. 25.) MNB rendelet
A kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről szóló 11/2023. (III. 31.) MNB rendelet módosításáról
6145
15/2023. (VII. 25.) EM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
6146
16/2023. (VII. 25.) AB határozat
A Győri Törvényszék 103.Kpk.750.066/2023/11. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
6177
143/2023. (VII. 25.) KE határozat
Állami kitüntetés adományozásáról
6187
144/2023. (VII. 25.) KE határozat
Állami kitüntetés adományozásáról
6188
1317/2023. (VII. 25.) Korm. határozat
A Tudományos és Innovációs, Technológiai, Ipari és Logisztikai Park Tanácsról szóló 1166/2023. (IV. 28.) Korm. határozat módosításáról
6188
1318/2023. (VII. 25.) Korm. határozat
A Budapest XVIII. kerület Gulner Gyula Általános Iskola tanterem építéséről szóló 1637/2020. (X. 5.) Korm. határozat módosításáról
6189

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.