A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372065. látogatója

Budapest

2023. július 24.,

hétfő


 

109. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
336/2023. (VII. 24.) Korm. rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
6059
337/2023. (VII. 24.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
6069
16/2023. (VII. 24.) MK rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
6073
16/2023. (VII. 24.) GFM rendelet
A gazdaságfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról
6075
4/2023. (VII. 24.) PM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal továbbképzési rendszeréről és a foglalkoztatottak továbbképzési kötelezettségéről
6077
14/2023. (VII. 24.) AB határozat
A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/C. § (2) bekezdés b) pontjára vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról
6081
15/2023. (VII. 24.) AB határozat
A csődbűncselekmény sértettjéről szóló 6/2018. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
6087
140/2023. (VII. 24.) KE határozat
Kúriai elnökhelyettesi megbízatás megszűnése időpontjának megállapításáról
6100
141/2023. (VII. 24.) KE határozat
Bíró felmentéséről
6100
142/2023. (VII. 24.) KE határozat
Bíró felmentéséről
6100
1310/2023. (VII. 24.) Korm. határozat
A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
6101
1311/2023. (VII. 24.) Korm. határozat
A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról
6102
1312/2023. (VII. 24.) Korm. határozat
A BBA-6.3.1/19-2021-00001 azonosító számú, „Közép-európai CBRN-E Kiképző Központ továbbfejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról
6103
1313/2023. (VII. 24.) Korm. határozat
Az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1440/2020. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
6103
1314/2023. (VII. 24.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00106 azonosító számú, „Szegregált élethelyzet Páriban” című projekt összköltségének növeléséről
6104
1315/2023. (VII. 24.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00015 azonosító számú, „Lakhatási feltételek javítása Pocsajon” című projekt összköltségének növeléséről, valamint az ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékétől történő eltéréséről
6106
1316/2023. (VII. 24.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Vízisport Szövetség közötti megállapodás elfogadásáról
6108

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.