A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372074. látogatója

Budapest

2023. július 20.,

csütörtök


 

108. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központról
5931
334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ működésével kapcsolatos módosításáról
5937
335/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
5954
15/2023. (VII. 20.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról
5955
37/2023. (VII. 20.) AM rendelet
Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosításáról
5963
38/2023. (VII. 20.) AM rendelet
A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosításáról
5964
39/2023. (VII. 20.) AM rendelet
A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosításáról
5964
40/2023. (VII. 20.) AM rendelet
A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosításáról
5965
41/2023. (VII. 20.) AM rendelet
A közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló 59/2016. (IX. 14.) FM rendelet módosításáról
5965
42/2023. (VII. 20.) AM rendelet
A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosításáról
5968
43/2023. (VII. 20.) AM rendelet
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról
5969
9/2023. (VII. 20.) IM rendelet
A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők és kormánytisztviselők ügyviteli vizsgájáról
5970
10/2023. (VII. 20.) IM rendelet
Igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról
5973
11/2023. (VII. 20.) IM rendelet
Cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5975
1308/2023. (VII. 20.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
6054
1309/2023. (VII. 20.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Dominikai Köztársaság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6055
2/2023. (VII. 20.) IM határozat
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 5. alcíme hatályvesztéséről, az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID–19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól szóló 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 12. §-a hatálybalépéséről, valamint a digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges intézkedésekről szóló 244/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
6055

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.