A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372066. látogatója

Budapest

2023. július 19.,

szerda


 

107. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
329/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet
Nemzetközi sportesemény előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról
5793
330/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet
Egyes közbeszerzési szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint az ezzel összefüggő rendelkezések módosításáról
5793
331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet
Egyes felsőoktatási, köznevelési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5795
332/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet
Gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
5798
32/2023. (VII. 19.) MNB rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
5800
36/2023. (VII. 19.) AM rendelet
Egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról
5807
4/2023. (VII. 19.) KKM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáról
5817
7/2023. JEH határozat
A felülvizsgálati kérelemnek a joggyakorlat egységének biztosítása érdekében való befogadásáról
5839
1291/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2024–2034) és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2024–2025. évekre vonatkozó intézkedési tervéről
5848
1292/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
Az egyes felsőoktatási intézmények energia-veszélyhelyzet miatti energiaár-növekedésből eredő többletköltségének kompenzációjáról
5896
1293/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
5899
1294/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
5901
1295/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
Egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozásáról
5901
1296/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A kormányzati szervek és az önkormányzatok energiabeszerzéseinek támogatásáról
5902
1297/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról
5903
1298/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5903
1299/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A Chiphordozó kerámialapka K+F+I projekt 1. fázisának kormányzati támogatásáról
5909
1300/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A Debrecen gazdasági övezeteinek megközelítését szolgáló közúti infrastruktúra-fejlesztésekről
5909
1301/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításáról
5912
1302/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról
5914
1303/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat módosításáról
5918
1304/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1580/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat módosításáról
5918
1305/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat módosításáról
5919
1306/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosító számú, „ „A Bükk Keleti Kapuja” – A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása” című projekt támogatásának növeléséről
5925
1307/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az elektronikus útdíjrendszer területén való együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5927

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.