A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2023. július 17.,

hétfő


 

106. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról
5731
315/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
Az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonnyal összefüggő egyes rendelkezésekről
5739
316/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
Energetikai és közlekedési tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
5740
317/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
Extraprofit adókról szóló kormányrendeletek módosításáról
5742
318/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
Az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozókkal szembeni etikai eljárás szabályairól
5746
319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
A vízkészletvédelmi országtérkép és a kockázati besorolás elkészítéséről és felülvizsgálatáról
5747
320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
A jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról
5748
321/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a vasúti pályahálózat-működtető társaságok közötti jogviszonyról
5750
322/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
5752
323/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5754
324/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
5754
325/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
A rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
5756
326/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
5759
327/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
A villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 22/2023. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
5760
328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
Villamosenergetikai beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról
5760
1276/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
A „Készségek Európai Éve 2023” programsorozat, illetve az ahhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról
5765
1277/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2023. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
5766
1278/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
5768
1279/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5771
1280/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
A vasúti teherszállítás versenyképességének javításáról és a hálózat-hozzáférési díj csökkentéséről
5773
1281/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
Mintagazdaságok kijelöléséről
5774
1282/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
Az emelt biztonságú pszichiátriai osztály kialakítását biztosító intézkedésekről
5774
1283/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat módosításáról
5777
1284/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
A Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat módosításáról
5777
1285/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
A Belső Biztonsági Alap Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1556/2022. (XI. 21.) Korm. határozat módosításáról
5779
1286/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.24-22-2022-00002 azonosító számú, „NASZLADY ATTILA egészségfejlesztési program – beruházási komponens” című kiemelt projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5780
1287/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8. számú módosításáról
5782
1288/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Krízishelyzetre szóló támogatás című, MAHOP-5.3.4-2023 kódszámú felhíváson való részvételéről
5782
1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
A Nyíregyházi Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges kötelezettségvállalásokról
5782
1290/2023. (VII. 17.) Korm. határozat
A pilisvörösvári tanuszoda építéséről szóló 1910/2020. (XII. 15.) Korm. határozat módosításáról
5789

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.