A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372073. látogatója

Budapest

2023. július 14.,

péntek


 

105. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi LVIII. törvény
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról
5607
2023. évi LIX. törvény
A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról
5607
2023. évi LX. törvény
A szerencsejáték-szervezéssel és az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, valamint egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról
5671
308/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet
A 2023. évi települési földadó visszatérítéséről
5682
309/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet
A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5682
310/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet
Informatikai tárgyú, valamint elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
5690
311/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló 2. számú jegyzőkönyv kihirdetéséről
5694
312/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
5702
313/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról szóló 544/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5702
29/2023. (VII. 14.) AM rendelet
Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról
5703
30/2023. (VII. 14.) AM rendelet
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról
5704
31/2023. (VII. 14.) AM rendelet
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról
5706
32/2023. (VII. 14.) AM rendelet
A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosításáról
5707
33/2023. (VII. 14.) AM rendelet
A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól szóló 31/2015. (VI. 9.) FM rendelet módosításáról
5707
34/2023. (VII. 14.) AM rendelet
A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet módosításáról
5709
35/2023. (VII. 14.) AM rendelet
A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosításáról
5711
115/2023. (VII. 14.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5713
116/2023. (VII. 14.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5713
117/2023. (VII. 14.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5714
118/2023. (VII. 14.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5714
119/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról
5715
120/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
5715
121/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
5716
122/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
5716
123/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
5717
124/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
5717
125/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
5718
126/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
5718
127/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
5719
128/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
5719
129/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
5720
130/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról
5720
131/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról
5721
132/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang határozott időre szóló adományozásáról
5721
133/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról
5722
134/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
5722
135/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rektori megbízásról
5723
136/2023. (VII. 14.) KE határozat
Rektori megbízásról
5723
137/2023. (VII. 14.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
5724
138/2023. (VII. 14.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
5724
139/2023. (VII. 14.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
5725
1273/2023. (VII. 14.) Korm. határozat
Ukrajnai gyermekek magyarországi üdülésével kapcsolatos intézkedésekről
5726
1274/2023. (VII. 14.) Korm. határozat
A szakápolás átalakításához szükséges finanszírozási intézkedésekről
5726
1275/2023. (VII. 14.) Korm. határozat
Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5727

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.