A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372066. látogatója

Budapest

2023. július 13.,

csütörtök


 

104. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi LIV. törvény
A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény módosításáról
5368
2023. évi LV. törvény
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről
5369
2023. évi LVI. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
5568
2023. évi LVII. törvény
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról
5569
15/2023. (VII. 13.) GFM rendelet
A 2024. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
5573
4/2023. (VII. 13.) KIM rendelet
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elnevezésének változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
5574
12/2023. (VII. 13.) AB határozat
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2016. január 1-jétől 2018. december 31-ig hatályos 7. § a) és b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazási tilalmáról
5575
13/2023. (VII. 13.) AB határozat
A Balassagyarmati Törvényszék 14.Bf.28/2022/2. számú végzése megsemmisítéséről
5582
Jpe.I.60.041/2022/12. számú határozat
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata
5589
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
5602
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
5603
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
5603

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.