A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372065. látogatója

Budapest

2023. július 6.,

csütörtök


 

101. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
291/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet
A kormányzati célú hálózatokkal és informatikai beszerzésekkel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
5127
292/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet
A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet-módosításokról
5131
293/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet
A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
5146
294/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet
A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
5147
295/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
5147
296/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5148
297/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet
Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
5149
298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
5151
26/2023. (VII. 6.) BM rendelet
A háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről szóló 83/2022. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról
5153
14/2023. (VII. 6.) GFM rendelet
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosításáról
5157
111/2023. (VII. 6.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5158
112/2023. (VII. 6.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5158
113/2023. (VII. 6.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5159
114/2023. (VII. 6.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5159
1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozat
A Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
5160
1265/2023. (VII. 6.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról
5164
1266/2023. (VII. 6.) Korm. határozat
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása alcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
5168
1267/2023. (VII. 6.) Korm. határozat
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv iskolaőri feladatai ellátásának hatékonyabbá tétele érdekében szükséges feltételek biztosításáról
5168

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.