A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382257. látogatója

Budapest

2022. május 25.,

szerda


 

87. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
184/2022. (V. 25.) Korm. rendelet
Egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról
3538
18/2022. (V. 25.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról
3540
3/2022. (V. 25.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról
3543
8/2022. (V. 25.) AB határozat
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök rendelete 13/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról
3544
9/2022. (V. 25.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 810. §-ával kapcsolatos mulasztás megállapításáról
3555
187/2022. (V. 25.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3575
188/2022. (V. 25.) KE határozat
Közigazgatási államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkárok felmentéséről
3577
189/2022. (V. 25.) KE határozat
Közigazgatási államtitkárok kinevezéséről
3577
1261/2022. (V. 25.) Korm. határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2022. május 27. – június 11. között sorra kerülő 110. ülésszakán való magyar részvételről
3578
1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat
Fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
3579
18/2022. (V. 25.) ME határozat
A miniszterelnök politikai igazgatója kinevezéséről
3586
19/2022. (V. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
3586
20/2022. (V. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
3587
21/2022. (V. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
3587
22/2022. (V. 25.) ME határozat
Országos kórházfőigazgató-helyettes felmentéséről
3588

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.