A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314366. látogatója

Budapest

2022. március 31.,

csütörtök


 

60. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2022. (III. 31.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról
2134
10/2022. (III. 31.) EMMI rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
2149
10/2022. (III. 31.) ITM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
2159
11/2022. (III. 31.) ITM rendelet
A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról
2169
90/2022. (III. 31.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
2170
91/2022. (III. 31.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
2171

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.08.