A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314605. látogatója

Budapest

2022. március 23.,

szerda


 

56. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
119/2022. (III. 23.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével, valamint az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
1934
4/2022. (III. 23.) AB határozat
A Kúria Kvk.VI.39.234/2022/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1936
1177/2022. (III. 23.) Korm. határozat
A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról
1942
1178/2022. (III. 23.) Korm. határozat
Egyes köznevelési és sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről
1942
1179/2022. (III. 23.) Korm. határozat
Az ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról
1943
1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
1945
1181/2022. (III. 23.) Korm. határozat
A Magyar Falu Programhoz kapcsolódó unitárius parókia és gyülekezeti terem felújításához szükséges forrás biztosításáról
1955
1182/2022. (III. 23.) Korm. határozat
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozott, „A dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
1957
12/2022. (III. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között, a közúti infrastruktúra-fejlesztési kapcsolatok területén való együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1959

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.