A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382251. látogatója

Budapest

2022. március 21.,

hétfő


 

54. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
110/2022. (III. 21.) Korm. rendelet
A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
1798
111/2022. (III. 21.) Korm. rendelet
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
1799
112/2022. (III. 21.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1802
76/2022. (III. 21.) KE határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról
1810
77/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1813
78/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1816
79/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1821
80/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1838
81/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1851
82/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1859
83/2022. (III. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1862
1146/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A háziorvosi ügyeleti rendszer pilot jellegű működése többletkiadásainak biztosításával összefüggő fejezetek közötti átcsoportosításról
1864
1147/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A VOLÁNBUSZ Zrt. járműkorszerűsítési programjának folytatásáról
1866
1148/2022. (III. 21.) Korm. határozat
Egy állami tulajdonban lévő ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről
1866
1149/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A Bolgár Oktatási és Kulturális Központ megépítéséhez nyújtandó további támogatásról
1867
1150/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A IPA Magyarország–Szerbia 2021–2027 Program elfogadásáról
1869
1151/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Magyarország–Szlovákia 2021–2027 Program elfogadásáról
1869
1152/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A Magyarországi Baptista Egyház beruházásaihoz szükséges támogatásról és egyéb kormányzati feladatokról
1869
1153/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztéséről
1871
1154/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium komplex fejlesztéséről
1872
1155/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A szentlőrinci tanuszoda építéséről
1873
1156/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A váci Piarista Gimnázium és Kollégium homlokzatának felújításáról
1873
1157/2022. (III. 21.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1874
1158/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1880
1159/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00082 azonosító számú („Zala Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című) és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00094 azonosító számú („Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
1882
1160/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00045 azonosító számú („Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és a természetvédelmi céllal művelt szántók kezelése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1884
1161/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosító számú („Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című) projekt költségnövekmény-igényének támogatásáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1886
1162/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-1.6.0 felhívás keretében nevesített, „Logisztikai raktárcsarnok építése – II.” című projekt indikatív támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1888
1163/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú („Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1890
1164/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A kiemelt társadalmi igényen alapuló IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú („Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című) projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1892
1165/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
1894
1166/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A 2022. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról, továbbá a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról
1895
1167/2022. (III. 21.) Korm. határozat
A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről és módosításáról
1899

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.