A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314626. látogatója

Budapest

2022. december 28.,

szerda


 

219. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
21/2022. (XII. 28.) MK rendelet
A Nemzeti Információs Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról
10772
22/2022. (XII. 28.) MK rendelet
A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról
10773
23/2022. (XII. 28.) MK rendelet
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
10834
21/2022. (XII. 28.) MvM rendelet
A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
10835
22/2022. (XII. 28.) MvM rendelet
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával, illetve a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról
10840
23/2022. (XII. 28.) MvM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
10840
24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról
10843
25/2022. (XII. 28.) MvM rendelet
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
10844
79/2022. (XII. 28.) BM rendelet
A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosításáról
10844
8/2022. (XII. 28.) EM rendelet
Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
10845
18/2022. (XII. 28.) ÉKM rendelet
Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 10/2003. (VII. 24.) NKÖM rendelet módosításáról
10866
17/2022. (XII. 28.) HM rendelet
A Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységéről szóló 6/2003. (II. 7.) HM rendelet módosításáról
10867
18/2022. (XII. 28.) HM rendelet
A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról
10867
19/2022. (XII. 28.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
10868
20/2022. (XII. 28.) HM rendelet
Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosításáról
10870
21/2022. (XII. 28.) HM rendelet
A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról
10871
22/2022. (XII. 28.) HM rendelet
A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról
10872
23/2022. (XII. 28.) HM rendelet
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
10873
24/2022. (XII. 28.) HM rendelet
A pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. (XII. 21.) HM rendelet módosításáról
10873
25/2022. (XII. 28.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról
10874
26/2022. (XII. 28.) HM rendelet
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
10877
27/2022. (XII. 28.) HM rendelet
A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról
10878
28/2022. (XII. 28.) HM rendelet
A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról
10883
29/2022. (XII. 28.) HM rendelet
A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 10/2022. (IV. 28.) HM rendelet módosításáról
10884
42/2022. (XII. 28.) IM rendelet
Egyes választási tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
10885
3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet
Az örökbefogadás előtti tanácsadásról és az örökbefogadói tanfolyamról
11001
4/2022. (XII. 28.) KIM rendelet
A szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet hatályon kívül helyezéséről
11004
5/2022. (XII. 28.) KIM rendelet
A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról
11005
6/2022. (XII. 28.) KIM rendelet
A szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről szóló 14/2006. (IV. 3.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről
11005
7/2022. (XII. 28.) KIM rendelet
A nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról szóló 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet módosításáról
11006
8/2022. (XII. 28.) KIM rendelet
A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
11006
9/2022. (XII. 28.) KIM rendelet
A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet és a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
11007
10/2022. (XII. 28.) KIM rendelet
A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról
11008
27/2022. (XII. 28.) KKM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
11009
28/2022. (XII. 28.) KKM rendelet
A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet módosításáról
11010
24/2022. (XII. 28.) PM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet módosításáról
11010
25/2022. (XII. 28.) PM rendelet
A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
11011
26/2022. (XII. 28.) PM rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
11011
27/2022. (XII. 28.) PM rendelet
A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról
11015
28/2022. (XII. 28.) PM rendelet
Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
11020

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.