A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314625. látogatója

Budapest

2022. január 7.,

péntek


 

2. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet
Egyes eljárási szabályok módosításáról
8
3/2022. (I. 7.) Korm. rendelet
Az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz kiskereskedelméhez kapcsolódó kompenzációs eljárás részletes szabályairól
10
4/2022. (I. 7.) Korm. rendelet
A játékosügynöki tevékenységről
11
1/2022. (I. 7.) TNM rendelet
A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról
16
2/2022. (I. 7.) MK rendelet
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról szóló 1/2022. (I. 3.) MK rendelet módosításáról
21
1/2022. (I. 7.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatai ellátásának támogatásával kapcsolatos módosításáról
21
1/2022. (I. 7.) EMMI rendelet
A játékosügynöki tevékenység bejelentése esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
23
1/2022. (I. 7.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról
24
1/2022. (I. 7.) ITM rendelet
A 2022. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről
26
2/2022. (I. 7.) ITM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek szervezeti változásokkal összefüggő módosításáról
112
1/2022. (I. 7.) AB határozat
Az Országgyűlés 32/2021. (XI. 30.) OGY határozata helybenhagyásáról
114
1/2022. (I. 7.) KE határozat
Bírói felmentésről
122
2/2022. (I. 7.) KE határozat
Bírói felmentésről
122
3/2022. (I. 7.) KE határozat
Bírói kinevezésről
122
4/2022. (I. 7.) KE határozat
Bírói kinevezésről
123
5/2022. (I. 7.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
123
6/2022. (I. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
123
1001/2022. (I. 7.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
124
1002/2022. (I. 7.) Korm. határozat
A Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
126

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.