A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314363. látogatója

Budapest

2022. november 9.,

szerda


 

183. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
447/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtási szabályairól
7525
448/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálati többlettevékenységeinek biztosításához szükséges intézkedésekről
7526
449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról
7527
450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
7527
451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról
7528
452/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a légitársaságok hozzájárulásának károsanyagkibocsátás-alapú átalakításáról
7529
453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
Egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti további eltérő alkalmazásáról
7530
454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
A késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról
7531
455/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
A polgári légiközlekedésben alkalmazandó nemzeti vészhelyzeti tervről és a légitársasági segítségnyújtási tervről
7531
456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
7534
457/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
7539
458/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
7539
459/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet
Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
7540
14/2022. (XI. 9.) MK rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekkel összefüggő hitelezői tájékoztatásról
7541
18/2022. (XI. 9.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
7542
1536/2022. (XI. 9.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós források maradéktalan felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről
7545
1537/2022. (XI. 9.) Korm. határozat
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt letéti számla javára történő forrás biztosításáról
7546
1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat
Fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról
7547

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.08.