A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382257. látogatója

Budapest

2022. október 28.,

péntek


 

175. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
423/2022. (X. 28.) Korm. rendelet
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről
7183
424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról
7184
425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről
7184
426/2022. (X. 28.) Korm. rendelet
Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak átadásáról
7190
427/2022. (X. 28.) Korm. rendelet
A védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól
7194
428/2022. (X. 28.) Korm. rendelet
A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályairól
7200
429/2022. (X. 28.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződései megszűnésének megállapításáról
7214
430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról
7215
431/2022. (X. 28.) Korm. rendelet
A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
7217
34/2022. (X. 28.) AM rendelet
Az aszálykárral érintett növénytermesztők, valamint az állattartók újonnan felvett Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahiteleihez kapcsolódó és egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
7218
35/2022. (X. 28.) AM rendelet
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet módosításáról
7221
37/2022. (X. 28.) BM rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
7227
11/2022. (X. 28.) GFM rendelet
A védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról
7234
22/2022. (X. 28.) TIM rendelet
A különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről szóló 10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet módosításáról
7236
308/2022. (X. 28.) KE határozat
Állami kitüntetés adományozásáról
7237
309/2022. (X. 28.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettesei, a Versenytanács elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyetteseinek ismételt kinevezéséről és a Versenytanács elnöke megbízásáról
7237
310/2022. (X. 28.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről
7238
311/2022. (X. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről és bírói kinevezés meghosszabbításáról
7238
312/2022. (X. 28.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
7239
1516/2022. (X. 28.) Korm. határozat
Az Európai Unió számára készített „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021–2030) akcióterv módosításáról, valamint a 2023–2024. évekre szóló Intézkedési Terv végrehajtásának elfogadásáról
7239
1517/2022. (X. 28.) Korm. határozat
Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladataihoz kapcsolódó kormányhatározatok felülvizsgálatáról
7244
1518/2022. (X. 28.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról
7244
86/2022. (X. 28.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
7245

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.