A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314363. látogatója

Budapest

2022. szeptember 30.,

péntek


 

159. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet
Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről
6471
374/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról
6534
42/2022. (IX. 30.) MNB rendelet
A „Bács-Kiskun megye, Kecskemét” ezüst emlékérme kibocsátásáról
6547
43/2022. (IX. 30.) MNB rendelet
A „Bács-Kiskun megye, Kecskemét” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
6549
44/2022. (IX. 30.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról
6551
35/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kibocsátott egyedi azonosító díjáról és az egyedi azonosító kibocsátásával kapcsolatos különös eljárási szabályokról
6553
36/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet
A kizárólag dohányboltban forgalmazható termékeken kívül dohányboltban forgalmazható termékekről és nyújtható szolgáltatásokról
6554
37/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet
Az építőipari nyers- és alapanyagok körének megállapításáról
6555
38/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet
A bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól
6556
39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet
A felszámolóbiztosok, a vagyonfelügyelők, az ideiglenes vagyonfelügyelők és a rendkívüli vagyonfelügyelők, valamint a szerkezetátalakítási szakértők igazolványáról
6558
9/2022. (IX. 30.) GFM rendelet
A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az N7 Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
6561
13/2022. (IX. 30.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
6562
20/2022. (IX. 30.) IM rendelet
A bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022. (VI. 30.) IM rendelet hatályon kívül helyezéséről
6579
20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet
A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet, valamint a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
6579
21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet, valamint a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
6590
1470/2022. (IX. 30.) Korm. határozat
A 2021–2027 programozási időszakra, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtására vonatkozó csalás és korrupció elleni stratégia elfogadásáról
6600
81/2022. (IX. 30.) ME határozat
A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság igazgatójának megbízásáról
6600
82/2022. (IX. 30.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
6601
83/2022. (IX. 30.) ME határozat
Országos kórházfőigazgató-helyettes felmentéséről
6601

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.08.