A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314363. látogatója

Budapest

2022. szeptember 5.,

hétfő


 

143. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
329/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
6024
330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról
6024
331/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet
A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
6025
332/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
6026
32/2022. (IX. 5.) MNB rendelet
A „Hunyadi János aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
6027
33/2022. (IX. 5.) MNB rendelet
A szélfelirattal ellátott „Hunyadi János aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
6029
34/2022. (IX. 5.) MNB rendelet
A „Hunyadi János aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
6031
262/2022. (IX. 5.) KE határozat
Közigazgatási államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkár kinevezéséről
6033
263/2022. (IX. 5.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről és rektori megbízásról
6033
264/2022. (IX. 5.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
6034
1424/2022. (IX. 5.) Korm. határozat
Az európai uniós források lebonyolítását érintő jogellenességek és szabálytalanságok megelőzése, felderítése és kijavítása érdekében működő független hatóság felállításával összefüggő feladatokról
6037
1425/2022. (IX. 5.) Korm. határozat
A közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer kidolgozásáról
6038
1426/2022. (IX. 5.) Korm. határozat
A vallási turizmussal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról
6039
1427/2022. (IX. 5.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok módosításáról
6042
1428/2022. (IX. 5.) Korm. határozat
Egyes helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról
6042
71/2022. (IX. 5.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6043
72/2022. (IX. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
6044
73/2022. (IX. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
6044

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.08.