A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2022. augusztus 1.,

hétfő


 

130. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről
5503
282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet
Egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról és a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
5506
283/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet
A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet szakképzési tárgyú módosításáról
5507
284/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
5509
285/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet
A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, átalakításával és újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 462/2020. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról
5509
286/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5510
10/2022. (VIII. 1.) MvM rendelet
A védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj részletes szabályairól
5512
11/2022. (VIII. 1.) MvM rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról
5513
9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet
A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5514
17/2022. (VIII. 1.) AB határozat
A Kúria Mfv.II.10.065/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
5560
18/2022. (VIII. 1.) AB határozat
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény szerinti halvédelmi hatósági eljárás és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 246. §-ában foglalt orvhalászat miatt folytatható büntetőeljárás szabályozásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
5570
1379/2022. (VIII. 1.) Korm. határozat
A hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
5597
1380/2022. (VIII. 1.) Korm. határozat
A ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának támogatásához szükséges intézkedésekről
5597
1381/2022. (VIII. 1.) Korm. határozat
Az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1279/2022. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
5600
63/2022. (VIII. 1.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
5600

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.