A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372074. látogatója

Budapest

2022. július 15.,

péntek


 

117. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról
4423
254/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény eltérő alkalmazásáról
4424
255/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról
4424
256/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet
A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
4425
19/2022. (VII. 15.) BM rendelet
A szerződéses határvadászokról
4429
20/2022. (VII. 15.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Õrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról
4457
21/2022. (VII. 15.) BM rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról
4529
1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozat
Az energia-veszélyhelyzettel összefüggő egyes szükségszerű intézkedések megtételéről
4531
1336/2022. (VII. 15.) Korm. határozat
Az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzsről
4532
1337/2022. (VII. 15.) Korm. határozat
A Korrupcióellenes Munkacsoportról
4533
1338/2022. (VII. 15.) Korm. határozat
Az ideiglenes biztonsági határzár kiépítésével, illetve a meglévő határkerítés megerősítésével kapcsolatos intézkedésekről
4534
1339/2022. (VII. 15.) Korm. határozat
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Õrség állományának illetményemeléséről, valamint a határvadászok foglalkoztatási feltételeinek biztosításáról
4534
1340/2022. (VII. 15.) Korm. határozat
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó katonák illetményfejlesztésével összefüggő források biztosításáról
4536
1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
4537
1342/2022. (VII. 15.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, "Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című kiemelt projekt összköltségének növeléséről
4542
1343/2022. (VII. 15.) Korm. határozat
Az IKOP-3.2.0-15-2017-00026 azonosító számú, "Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszer - járműbeszerzés" című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
4544
1344/2022. (VII. 15.) Korm. határozat
Az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról
4546
55/2022. (VII. 15.) ME határozat
A Magyar-Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről
4546
56/2022. (VII. 15.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
4547
57/2022. (VII. 15.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
4547
58/2022. (VII. 15.) ME határozat
Országos kórházfőigazgató-helyettes kinevezéséről
4547

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.