A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311784. látogatója

Budapest

2022. január 25.,

kedd


 

11. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet
A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
526
22/2022. (I. 25.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
529
2/2022. (I. 25.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
531
6/2022. (I. 25.) SZTFH rendelet
A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről
531
7/2022. (I. 25.) SZTFH rendelet
A propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról
534
1014/2022. (I. 25.) Korm. határozat
Az Ecuadori Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
548
1015/2022. (I. 25.) Korm. határozat
A szociális szakosított ellátásokhoz és a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
548
1016/2022. (I. 25.) Korm. határozat
A Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
550
1017/2022. (I. 25.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló tatabányai vasútállomás felújítása és akadálymentesítése, valamint a két városrészt összekötő gyalogos felüljáró megépítése érdekében szükséges ingatlanszerzésről
550

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.