A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311784. látogatója

Budapest

2022. június 22.,

szerda


 

103. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
224/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet
Egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
4000
225/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
4002
25/2022. (VI. 22.) OGY határozat
Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról
4004
26/2022. (VI. 22.) OGY határozat
Az Állami Számvevőszék elnökét jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
4004
27/2022. (VI. 22.) OGY határozat
A Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2021. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
4005
1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításról
4005
1303/2022. (VI. 22.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek 2021. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási költségeinek kiegészítő finanszírozásáról
4017
1304/2022. (VI. 22.) Korm. határozat
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2022. évben szükséges forrás biztosításáról
4017
1305/2022. (VI. 22.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról
4019
1306/2022. (VI. 22.) Korm. határozat
A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat módosításáról
4020
1307/2022. (VI. 22.) Korm. határozat
Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat módosításáról
4022

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.