A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381642. látogatója

Budapest

2021. május 31.,

hétfő


 

99. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
289/2021. (V. 31.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
4206
290/2021. (V. 31.) Korm. rendelet
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
4210
291/2021. (V. 31.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
4210
292/2021. (V. 31.) Korm. rendelet
Az ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
4215
293/2021. (V. 31.) Korm. rendelet
A Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről
4215
294/2021. (V. 31.) Korm. rendelet
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4216
295/2021. (V. 31.) Korm. rendelet
A paksi Integrált Központ létrehozását célzó beruházás, valamint a kapcsolódó bontási és kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
4218
296/2021. (V. 31.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
4219
297/2021. (V. 31.) Korm. rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
4220
298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4222
6/2021. (V. 31.) MvM rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
4224
7/2021. (V. 31.) MvM rendelet
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
4225
8/2021. (V. 31.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosításáról
4226
18/2021. (V. 31.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Moldovai Köztársasággal összefüggő módosításáról
4227
19/2021. (V. 31.) KKM rendelet
Az Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről szóló 36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet módosításáról
4227
273/2021. (V. 31.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
4229
274/2021. (V. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4229
1317/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentéséről
4230
1318/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek támogatásának 2021. és 2022. évi végrehajtásához, valamint a Falusi Civil Alap 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról
4231
1319/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról
4233
1320/2021. (V. 31.) Korm. határozat
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról
4233
1321/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerhez szükséges források biztosításáról
4234
1322/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
4234
1323/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2021. évben szükséges forrás biztosításáról
4236
1324/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ fejlesztéséről
4238
1325/2021. (V. 31.) Korm. határozat
Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömb teljes homlokzati korszerűsítésének megvalósításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról
4240
1326/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó kórházfejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
4240
1327/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről
4241
1328/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A debreceni Német Általános Iskola és Gimnázium épületének felújításáról
4242
1329/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A geszti Tisza-kastély rekonstrukciójának megvalósulásáról
4244
1330/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A Málenkij Robot Emlékhely, a Kubinyi Ferenc Múzeum és a Központi Bányászati Múzeum működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
4246
1331/2021. (V. 31.) Korm. határozat
Az egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1149/2020. (IV. 10.) Korm. határozat, valamint a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához szükséges további ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1433/2020. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
4246
1332/2021. (V. 31.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.4.1-16-2017-00084 azonosító számú („Élethelyzetek javítása komplex programmal Kőkúton” című) projekt támogatásának növeléséről
4247
1333/2021. (V. 31.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00096 azonosító számú („Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről
4249
1334/2021. (V. 31.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.3-17-2017-00025 azonosító számú („Tolna ISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése” című) projekt összköltségének növeléséről
4251
1335/2021. (V. 31.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program VP5-8.5.1-17 kódszámú „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
4253

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.