A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381626. látogatója

Budapest

2021. május 26.,

szerda


 

96. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
274/2021. (V. 26.) Korm. rendelet
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
3831
275/2021. (V. 26.) Korm. rendelet
Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
3832
276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet
Egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3832
277/2021. (V. 26.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3838
278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet
Egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3853
279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet
Egyes koncessziós tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3855
280/2021. (V. 26.) Korm. rendelet
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
3857
281/2021. (V. 26.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3861
282/2021. (V. 26.) Korm. rendelet
Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról
3862
Köf.5008/2021/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
3863
262/2021. (V. 26.) KE határozat
A Magyar Honvédség parancsnoka beosztásból történő felmentésről
3867
263/2021. (V. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3867
264/2021. (V. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3868
265/2021. (V. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3868
266/2021. (V. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3869
267/2021. (V. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3869
268/2021. (V. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3870
1306/2021. (V. 26.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím 2021. évi előirányzatának megemeléséről
3870
1307/2021. (V. 26.) Korm. határozat
A határon átnyúló, valamint a transznacionális együttműködési programok 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó forrásallokációjáról
3872
1308/2021. (V. 26.) Korm. határozat
A fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet feltételeinek biztosítását célzó egyes intézkedésekről szóló 1695/2020. (X. 27.) Korm. határozat módosításáról
3873
1309/2021. (V. 26.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott, TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00014 azonosító számú, „Bölcsőde kialakítása és konyha felújítása Tokaj Városában” című projekt támogatásának növeléséről
3873
1310/2021. (V. 26.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
3875
1311/2021. (V. 26.) Korm. határozat
Az újfehértói sportcentrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
3878
1312/2021. (V. 26.) Korm. határozat
Az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3880

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.