A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382265. látogatója

Budapest

2021. május 17.,

hétfő


 

90. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet
A 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről
3506
251/2021. (V. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
3507
252/2021. (V. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
3508
253/2021. (V. 17.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
3508
12/2021. (V. 17.) MNB rendelet
Az „Európa Tanács magyar elnöksége, 2021” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
3510
20/2021. (V. 17.) AM rendelet
Az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról
3512
4/2021. PJE határozat
A Kúria polgári jogyegységi határozata a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések felmondása jogszerűségének megítéléséről
3519
5/2021. PJE határozat
A Kúria polgári jogyegységi határozata a felszámolás kezdő időpontjában az adós ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás megszüntetéséről
3524
216/2021. (V. 17.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3527
217/2021. (V. 17.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3527
218/2021. (V. 17.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3528
219/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
3528
220/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3529
221/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
3529
222/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3530
223/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
3530
224/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3531
225/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
3531
226/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3532
227/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
3532
228/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3533
229/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
3533
230/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3534
231/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
3534
232/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
3535
233/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
3535
234/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
3536
235/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
3536
236/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
3537
237/2021. (V. 17.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
3537
238/2021. (V. 17.) KE határozat
Határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
3538
239/2021. (V. 17.) KE határozat
Határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
3538
240/2021. (V. 17.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
3539
241/2021. (V. 17.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3539
242/2021. (V. 17.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3540
243/2021. (V. 17.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3540
1271/2021. (V. 17.) Korm. határozat
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges intézkedésekről
3541
1272/2021. (V. 17.) Korm. határozat
A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához biztosított forrás átcsoportosításáról
3543
1273/2021. (V. 17.) Korm. határozat
A Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről
3545
1274/2021. (V. 17.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a békéscsabai Wenckheim turista- és kerékpárút megvalósítása érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról
3545
1275/2021. (V. 17.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében az új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban projekt előkészítése érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról
3546
1276/2021. (V. 17.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00029 azonosító számú („Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen” című) projekt támogatásának növeléséről
3547
1277/2021. (V. 17.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosító számú („Nyitott Világ Kapujában” című), valamint az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 azonosító számú („Rendház kiváltás Búcsúszentlászlón” című) projekt összköltségének növeléséről
3549
1278/2021. (V. 17.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00073 azonosító számú, Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
3551
1279/2021. (V. 17.) Korm. határozat
A 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat módosításáról
3553
1280/2021. (V. 17.) Korm. határozat
A Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat módosításáról
3553
25/2021. (V. 17.) ME határozat
A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei közötti, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3555

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.