A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381564. látogatója

Budapest

2021. május 13.,

csütörtök


 

88. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
245/2021. (V. 13.) Korm. rendelet
A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
3420
246/2021. (V. 13.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
3421
9/2021. (V. 13.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról
3423
22/2021. (V. 13.) ITM rendelet
A közúti környezetkímélő gépkocsikra vonatkozó szabályozással összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
3425
13/2021. (V. 13.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Észak-macedón Köztársasággal összefüggő módosításáról
3427
14/2021. (V. 13.) KKM rendelet
A külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
3427
15/2021. (V. 13.) AB határozat
A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseire vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról
3432
16/2021. (V. 13.) AB határozat
A Kúria Kf.V.39.162/2020/5. számú és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság K.27.384/2018/10. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3443
17/2021. (V. 13.) AB határozat
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1. napját megelőzően hatályos 45. § (2) bekezdésének módosításával kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról
3455
214/2021. (V. 13.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3473
215/2021. (V. 13.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3473

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.