A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381632. látogatója

Budapest

2021. május 5.,

szerda


 

80. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet
Az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről
2932
230/2021. (V. 5.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2933
19/2021. (V. 5.) AM rendelet
Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról
2934
10/2021. (V. 5.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról
2996
1228/2021. (V. 5.) Korm. határozat
Lélegeztetőgépeknek a NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Bosznia-Hercegovinába történő szállításáról
2997
1229/2021. (V. 5.) Korm. határozat
Lélegeztetőgépeknek a NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Jordániába történő szállításáról
2999
1230/2021. (V. 5.) Korm. határozat
A járvánnyal összefüggő kormányzati kommunikáció érdekében szükséges intézkedésekről
3000
1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
3000
1232/2021. (V. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
3008
1233/2021. (V. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló gazdagréti tanuszodához kapcsolódó ingóságok beszerzéséről
3010
1234/2021. (V. 5.) Korm. határozat
A szigetszentmiklósi új iskola építéséről
3012
1235/2021. (V. 5.) Korm. határozat
A maglódi új iskolaépület építéséről
3014
1236/2021. (V. 5.) Korm. határozat
A csornai tanuszoda építéséről
3016
1237/2021. (V. 5.) Korm. határozat
A kisbéri tanuszoda építéséről
3018
1238/2021. (V. 5.) Korm. határozat
A zirci tanuszoda építéséről
3020
1239/2021. (V. 5.) Korm. határozat
A Sárbogárdi Rendőrkapitányság új épületének kivitelezéséről
3022
1240/2021. (V. 5.) Korm. határozat
A Szent Rókus Kórház területén levéltár kialakításának megvalósításáról
3024
1241/2021. (V. 5.) Korm. határozat
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épületének rekonstrukciójáról szóló 1026/2020. (II. 12.) Korm. határozat módosításáról
3026

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.