A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381647. látogatója

Budapest

2021. január 14.,

csütörtök


 

8. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról
109
5/2021. (I. 14.) Korm. rendelet
Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről
110
6/2021. (I. 14.) Korm. rendelet
A Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről
130
7/2021. (I. 14.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
149
8/2021. (I. 14.) Korm. rendelet
Az OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről
150
1/2021. (I. 14.) BM rendelet
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
151
2/2021. (I. 14.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről
153
1/2021. (I. 14.) HM rendelet
Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosításáról
164
2/2021. (I. 14.) HM rendelet
A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról
165
3/2021. (I. 14.) HM rendelet
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
166
2/2021. (I. 14.) ITM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
169
1/2021. (I. 14.) KKM rendelet
A külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
170
1001/2021. (I. 14.) AB Tü. határozat
Az egyesbírók személyéről
174
2/2021. (I. 14.) KE határozat
Államtitkári felmentésről és kinevezésről
176
3/2021. (I. 14.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
176
4/2021. (I. 14.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
177
5/2021. (I. 14.) KE határozat
Államtitkári felmentésről és kinevezésről
177
6/2021. (I. 14.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
178
7/2021. (I. 14.) KE határozat
Rektori megbízásról
178
8/2021. (I. 14.) KE határozat
Rektori megbízásról
179
9/2021. (I. 14.) KE határozat
Bírói kinevezésről
179
1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről
180
1/2021. (I. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
188

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.