A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382237. látogatója

Budapest

2021. május 4.,

kedd


 

79. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
224/2021. (V. 4.) Korm. rendelet
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
2914
225/2021. (V. 4.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
2916
226/2021. (V. 4.) Korm. rendelet
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
2918
227/2021. (V. 4.) Korm. rendelet
A sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2920
228/2021. (V. 4.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2921
1226/2021. (V. 4.) Korm. határozat
A Budapesti Diákváros megvalósításával összefüggő intézkedésekről
2927
1227/2021. (V. 4.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2928
24/2021. (V. 4.) ME határozat
Egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
2929

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.